DOMY PASYWNE

Istnieje wiele określeń domu pasywnego. Jednak najprostszym określeniem będzie budynek charakteryzujący się bardzo małym zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania, oczywiście przy zapewnieniu mieszkańcom odpowiedniego komfortu cieplnego.

 

 

Założeniem projektantów dom pasywny powinien zużywać nie więcej niż 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni jako ciekawostkę dodam iż w odniesieniu do standardowego budownictwa jest ono 4 krotnie niższe. Ideałem jest założenie o wyeliminowaniu tradycyjnego sposobu grzewczego, dzięki zastosowaniu doskonałej izolacji przegród zewnętrznych.

 

Uzyskanie tak małego zapotrzebowania wynika z kilku innych zintegrowanych w całość  elementów zawartych poniżej:

 

» Rozmieszczenia i usytuowania działki budowlanej – ważne jest bowiem zapewnienie biernych zysków ciepła korzystając z dobroci źródeł odnawialnych takich jak energia słoneczna. Pozyskać energię w ten sposób możemy poprzez zwiększenie ilości powierzchni przeszklonych skierowanych właśnie na południe, gdzie w przeważającej części dnia jest słonecznie, natomiast minimalizacji ich ilości od strony cienia co przyczyni się do zmniejszenia strat cieplnych.

 

» Prosta i zwarta bryła budynku zapewniająca jak najmniejszy stosunek A\V – jest to stosunek wszystkich powierzchni zewnętrznych, łącznie z podłogą na gruncie do kubatury pomieszczeń ogrzewanych, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne to doskonałym stosunkiem jest wynik A/V>0,7. Osiągnięcie takiego wyniku jest możliwe tylko dzięki bryłowatym prostym rzutom budynku. Niestety zrezygnować musimy z rzutów domu w kształcie litery H czy T, które.

 

» Doskonała szczelność i izolacja termiczna przegród zewnętrznych – uzyskana dzięki wyeliminowaniu wszelkich mostków termicznych w budynku. Podłoga na gruncie, dachy, połacie dachowe, ściany zewnętrzne powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U = 0,10-0,15. Przy obecnych technologiach możliwe jest uzyskanie takiego rezultatu przy zastosowaniu warstwy izolacyjnej od 25 – 30 cm, oraz ocieplonych ram i dwukomorowych szyb w oknach.

 

» Zastosowanie nowoczesnych technologii – jedną z nowinek technicznych zastosowanych w domu pasywnym jest, chociażby mechaniczna wentylacja, w której to sprawność odzyskiwania ciepła powinna wynosić powyżej 75%. Zalecane jest również stosowanie kolektorów słonecznych do chociażby ogrzania wody, czy elektrowni wiatrowej do uzyskania prądu elektrycznego.

 

Dzięki współpracy z nasza firmą pomożemy Ci zbudować Twój dom pasywny, który łączyć będzie powyższe cechy, a w przyszłości pozwoli na oszczędności wydatków na ogrzewanie. Służyć będziemy fachową wiedza w zakresie stosowania nowej  technologii i fachowego wykonania.  Poniżej przedstawione zostały (rys. 1, rys.2) przykładowe zestawienia płyty podłogowej, oraz ściany wykonanych w domu pasywnym.

 

 

Rys 1.Przykładowe zestawienie  płyty podłogowej domu pasywnego


© 2010 REBUDOM | Wszystkie prawa zastrzeżone.
powered by: mediaessence.pl